Mobipunt

Masterclass Mobipunten voor steden en gemeenten

Masterclass Mobipunten

voor steden en gemeenten

“Een Hoppinpunt is belangrijk voor de reiziger, maar ook voor de buurt. Naast nieuwe mobiliteitsopties zoals deelfiets en deelwagens is een aantrekkelijke inrichting minstens even belangrijk. Het toevoegen van groene ruimte, een pakjesautomaat of een rustplaats kunnen hierbij helpen”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit

In 2021 organiseerden we drie reeksen van onze Masterclass Mobipunten. De masterclass geeft een sterke theoretische basis en biedt tegelijk de hands-on aanpak die je nodig hebt om als stad of gemeente mobipunten te gaan installeren.

Mobipunt vzw heeft als doel de kwaliteit van mobipunten te bewaken, kennis op te bouwen en innovatie te ondersteunen. Steden en gemeenten begeleiden bij de realisatie van mobipunten of Hoppinpunten is een belangrijk onderdeel van onze werking. Om deze begeleiding en kennis toegankelijk te maken, organiseren we een Masterclass Mobipunten. In deze masterclass lichten we het proces toe hoe een kwaliteitsvol mobipunten(netwerk) op te zetten en geven we de gemeenten de handvatten om zelf aan de slag te gaan. 

Mobipunt vzw is een samenwerking tussen Mpact vzw, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte die samen reeds meer dan 50 jaar expertise opbouwden en het concept mobipunten in 2017 in Vlaanderen lanceerden.

Praktische informatie en inhoud

De masterclass is opgedeeld in 10 modules, verspreid over twee dagen. We voorzien ook feedbackmomenten in het programma, waarbij deelnemers de mogelijkheid krijgen om de besproken module op een concreet mobipunt in de eigen stad of gemeente toe te passen en te bespreken met onze experts en met elkaar. We werken bewust met kleine groepen van 15 tot 20 personen om de interactie te bewaken.

Tijdens de masterclass is er ruimte voor vragen en om met elkaar in discussie te gaan of dieper in te gaan op een specifiek onderwerp. Na elke module lijsten we in een fiche alle zaken op waarmee je rekening moet houden bij het vormgeven van jouw mobipunten. Hiermee kan je direct aan de slag.

We streven ernaar om de masterclass fysiek te laten doorgaan. Helaas heeft de context van de coronacrisis ervoor gezorgd dat tot nu toe slechts één dag van de drie reeksen niet-digitaal plaatsvond.

Dag 1

 • Kennismaking
 • Module 1: Het kwaliteitskader van een mobipunt
 • Module 2: Een locatie in het netwerk
 • Module 3: Mobiliteitsdiensten als kloppend hart van je mobipunt
 • Module 4: Aanvullende diensten als meerwaarde op je mobipunt
 • Module 5: Een kwalitatief ontwerp voor elk mobipunt

Dag 2

 • Praktische oefeningen
 • Module 6: De bytes van mobipunten
 • Module 7: Hoe krijg je de diensten op je mobipunt
 • Module 8: Een mobipunt, een meerwaarde voor de buurt
 • Module 9: Subsidies, waar heb ik recht op
 • Module 10: Communicatie, de sleutel van een succesvol mobipunt

We starten met een toelichting van de Vlaamse beleidsvisie mobipunten als kwaliteitskader binnen het decreet basisbereikbaarheid en staan stil bij het BVR mobipunten en de aangekondigde wijzigingen. Daarna gaan we de mogelijke locaties van mobipunten prikken, met daarbij een langetermijnvisie en het belang van een mobipuntennetwerk.

In de derde en vierde module verdiepen we ons in de mogelijke mobiliteitsdiensten, gevolgd door een reeks van aanvullende diensten die een meerwaarde kunnen bieden op een mobipunt.

Als laatste module van de dag reiken we de handvatten aan om een kwalitatieve ruimtelijke invulling aan je mobipunt te geven. We bespreken het belang van de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het mobipunt en geven ook nuttige tips om van je mobipunt een veilige en aangename verblijfplaats te maken.

Op deze tweede dag gaan we ook met praktische oefeningen aan de slag met een door de deelnemers geselecteerd Hoppinpunt in de eigen stad of gemeente.

Theoretisch verdiepen we ons in module 6 in de bytes, de data die verzameld wordt op een mobipunt. Die gegevens kunnen gebruikt worden om het beleid van de gemeente mee vorm te geven of bij te sturen, of voor het opschalen van het mobipunt. Aansluitend bespreken we hoe je de mobiliteits- en andere diensten op je mobipunt krijgt.

In module 8 leggen we uit wat de meerwaarde van een mobipunt kan zijn voor de buurt, het middenveld en de ondernemers en koppelen we hieraan de mogelijkheden tot participatie.
In module 7  gaan we dan kijken naar de cijfers, met de mogelijke subsidies die je kan krijgen voor het inrichten van mobipunten.

Als afsluiter van deze Masterclass staan we stil bij een essentieel element bij het inrichten van mobipunten: communicatie! We gaan aan de slag met concrete tips en tricks zodat inwoners een mobipunt ook effectief gaan gebruiken.

Wat heb je geleerd na de Masterclass?

 • Je hebt een diepgaand inzicht in hoe mobipunten zich situeren binnen het mobiliteitsaanbod en in het belang van een netwerk;
 • Je kan een mobipunt heel concreet ontwikkelen en invullen;
 • Je hebt met onze handige fiches concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan;
 • Je weet hoe je een mobipunt en het mobipuntennetwerk in je gemeente verder kan uitbouwen; 
 • Je hebt ideeën uitgewisseld met experts en een kleine groep mede-deelnemers.

Voor wie is deze Masterclass?

De masterclass is enkel toegankelijk voor Vlaamse steden en gemeenten, zowel voor bestuursleden als voor werknemers. De masterclass is even relevant voor stedelijke gebieden als voor landelijke gebieden en voor gemeenten en steden die nog in de startblokken staan of die reeds een mobipunt ontworpen hebben.

Binnen de Mobipunt-academie worden plannen uitgewerkt om ook voor andere doelgroepen een gepast aanbod uit te werken. Aarzel niet om ons in afwachting al eens te contacteren zodat we kunnen kijken op welke manier een samenwerking of ondersteuning vorm kan krijgen.

Interesse om deel te nemen?

Momenteel ligt er nog geen nieuwe datum vast. Blijf je graag op de hoogte van een volgende editie, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of geef je gegevens door via onderstaand formulier.

De eerste reeksen waren een succes!

In 2021 organiseerden we de eerste drie reeksen van onze Masterclass Mobipunten. De reacties waren alvast erg positief:

De masterclass is een combinatie van strategisch niveau en praktische tips. Dat vond ik zeer goed omdat je uiteindelijk als gemeente toch heel het proces moet doorlopen op een relatief korte tijd. De praktische tips kunnen we terug gaan opdiepen als het nodig is.”
“De algemene informatie rond Hoppinpunten kan je op veel plaatsen krijgen, maar de masterclass gaat dieper in op specifieke vragen en problemen op het terrein. De masterclass geeft een uitstekende mix tussen theoretische en juridische kennis en de realiteit in het uitbouwen van een goed Hoppinpunt.”
“Ik zou deze masterclass aanraden aan andere steden en gemeenten, omdat je een goed beeld krijgt van wat er allemaal nodig is om een mobipunt/Hoppinpunt in te richten en het bestaan ervan te doen slagen.”
“Gezien alle steden en gemeenten met deze materie zullen geconfronteerd worden is deze opleiding zeker een aanrader.”

Hoppinpunt vs. mobipunt

Aangezien je wellicht al kennis maakte met ‘Hoppin’, even duidelijkheid scheppen over terminologie. Een mobipunt in zijn meest elementaire vorm is een locatie waar combimobiliteit wordt aangeboden aan de reiziger. Het woord wordt ondertussen gebruikt in heel wat Europese landen: Mobil.Punkt, Pointmob en Mobihub.

Hoppin is de Vlaamse merknaam waaronder “Hoppinpunten” in het straatbeeld zullen verschijnen. Omdat je aan concrete kwaliteitseisen moet voldoen om een Hoppinpunt te mogen inrichten is niet elk mobipunt een Hoppinpunt, maar omdat er wel aan elk Hoppinpunt combimobiliteit wordt voorzien is elk Hoppinpunt wel een mobipunt.

Als we spreken over mobipunten, spreken we dus over Hoppinpunten en over andere fysieke locaties waar combimobiliteit wordt voorzien, ook buiten het decreet basisbereikbaarheid.

Heb je vragen over de Masterclass die hierboven nog niet beantwoord werden? Neem dan contact op via info@mobipunt.be