Wijchmaal

De stad Peer is de voortrekker van een project dat moet uitgroeien tot een netwerk van slimme mobipunten. Dat zijn knooppunten waar verschillende vervoerswijzen op elkaar worden afgestemd. Om het op de rails te zetten krijgt het initiatief een Vlaamse subsidie van 195.504 euro. De voormalige stationsomgeving van Wijchmaal wordt onderzocht als mogelijke locatie.