Academie

Mobipunt vzw heeft als doel om de kwaliteit van mobipunten te bewaken, kennis op te bouwen en innovatie te ondersteunen. Het begeleiden van steden en gemeenten in de realisatie van mobipunten of Hoppinpunten is hier een belangrijk onderdeel van. Om deze begeleiding en kennis toegankelijk te maken, organiseert Mobipunt vzw op regelmatige tijdstippen webinars en enkele keren per jaar ook een Masterclass Mobipunten.

Inspiratiemoment Mobipunten

Op maandag 27 september om 14u organiseert Mobipunt vzw een tweede Inspiratiemoment Mobipunten. Met onze inspiratiemomenten willen we de Vlaamse steden en gemeenten, die voor de gigantische uitdaging staan de komende 4 jaar meer dan 1000 mobipunten uit te bouwen, inspireren. De gebundelde kennis van Mobipunt vzw en onze partners, Mpact vzw, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte, zorgt voor een stevige basis om steden en gemeenten te kunnen verrijken in hun mobipunt-aanpak. 

We focussen deze keer op de praktijk: hoe werken de Hoppinpunten die nu al gerealiseerd zijn en waaraan moeten Hoppinpunten volgens de Vlaamse regelgeving voldoen?

Masterclass Mobipunten

In november organiseren we een nieuwe Masterclass Mobipunten, na de eerste twee succesvolle reeksen dit voorjaar! Dit keer is het een tweedaagse reeks waarvoor we fysiek samenkomen, in Gent en Leuven. De Masterclass voor Vlaamse steden en gemeenten geeft een sterke theoretische basis en biedt tegelijk de hands-on aanpak om mobipunten/Hoppinpunten te gaan uitbouwen. De plaatsen zijn beperkt om maximale interactie te kunnen garanderen.