Welkom

  • Mobihubs: supporting multimodal mobility
    Joachim Landtmeters, student Master of Engineering: Logistics and Traffic at KU Leuven, wrote an interesting paper about creating a local network through shared mobility. In his research, Joachim focuses on the implementation of shared mobility in cities and municipalities, more specifically via mobihubs. He analyzed the situation of the city of Leuven. The paper shows …

Welkom bij Mobipunt vzw

Mobipunt vzw begeleidt steden, gemeenten en organisaties bij de conceptualisering, planning en vormgeving van mobipunten. Dankzij een intensieve samenwerking met Infopunt Publieke Ruimte, Autodelen.net en Mpact vzw brengen we meer dan 50 jaar aan expertise samen en garanderen we een 360°-aanpak. We zorgen ervoor dat een mobipunt:

  • past in een onderbouwde mobiliteitsvisie en de omgeving
  • een meerwaarde is voor reizigers, buurtbewoners en lokale zelfstandigen
  • voldoet aan alle Hoppin-subsidievoorwaarden

Het succes van elk mobipunt ligt in het gebruik ervan. Het is dus van cruciaal belang dat ook omwonenden, verenigingen en zelfstandigen de meerwaarde inzien. Daarom ondersteunen we ook bij communicatiecampagnes die het draagvlak vergroten. Heb je vragen? Wil je zelf een mobipunt inrichten? Twijfel niet en neem gerust contact op.

Ondersteuning steden
en gemeenten

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan duizend mobipunten onder de merknaam Hoppin. Binnen het Vlaamse beleidskader basisbereikbaarheid spelen deze Hoppinpunten een cruciale rol. Maar hoe ga je als gemeente aan de slag bij de implementatie van deze Hoppinpunten? Hoe geef je de inwoners het beste alternatief op eventuele buslijnen die verdwijnen? Waar ligt de meerwaarde voor de buurt en de lokale handelaars?

Via een individueel traject gaan we aan de slag om samen één of meerdere Hoppinpunten in jouw gemeente vorm te geven. Contacteer ons vrijblijvend via info@mobipunt.be.

Onze projecten

Sinds 2019 begeleiden we verschillende pilootprojecten in Vlaanderen. Via het project ‘Netwerk Mobipunten’ van de Provincie Oost-Vlaanderen werkten we, samen met verschillende partners en 19 gemeenten, mee aan de ontwikkeling van hun eerste mobipunt. Het project ‘Maak een Mobipunt’ van de provincie Vlaams Brabant is een klimaatproject in samenwerking met o.a. Interleuven en acht gemeenten. Ook in het Pajottenland bouwen we mee aan zes kwalitatieve en toegankelijke Hoppinpunten en SOLVA begeleidt samen met Mobipunt vzw verschillende gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen bij hun Hoppin-ontwerpen.

Opening eerste mobipunt in het project ‘Netwerk Mobipunten’ (mei 2020). Hoppin werd pas later dat jaar gelanceerd.

Hoppin: herkenbaarheid en leesbaarheid

Om het gebruik van mobipunten aan te moedigen, is zichtbaarheid belangrijk. Om mobipunten herkenbaar te maken in de omgeving, ontwikkelde Mobipunt vzw samen met Infopunt Publieke Ruimte een mobipunt-zuil, waaraan later ook de Hoppinhuisstijl werd toegevoegd. Naast de zuil zijn er ook andere producten in ontwikkeling die ervoor moeten zorgen dat een Hoppinpunt makkelijk leesbaar is voor de gebruikers.