Welkom bij Mobipunt vzw

Aangenaam! Wij begeleiden steden, gemeenten en organisaties bij de conceptualisering, planning en vormgeving van mobipunten – Hoppinpunten in Vlaanderen. We zorgen ervoor dat een mobipunt:

  • past in een onderbouwde mobiliteitsvisie en de omgeving
  • een meerwaarde is voor reizigers, buurtbewoners en lokale zelfstandigen
  • voldoet aan alle Hoppin-voorwaarden

Bekijk ons aanbod of neem vrijblijvend contact op!

Ondersteuning steden en gemeenten

Binnen het Vlaamse beleidskader basisbereikbaarheid spelen Hoppinpunten een cruciale rol. Het zijn toegankelijke overstappunten van het ene vervoermiddel op het andere: bus, (deel)fiets, (deel)wagen, flexbus of -taxi, trein… De Vlaamse Overheid voorziet middelen om deze Hoppinpunten te realiseren, de opdracht is voornamelijk voor steden en gemeenten. Maar hoe ga je als gemeente aan de slag? Wij gaan met jou aan de slag om één of meerdere Hoppinpunten in jouw gemeente vorm te geven.

Want hoe geef je je inwoners het beste alternatief op eventuele buslijnen die verdwijnen? Waar ligt de meerwaarde voor de buurt en de lokale handelaars – ook daar kijken we naar. Contacteer ons vrijblijvend via info@mobipunt.be.

© Mpact – Illustrator: Willem Pirquin

Onze projecten

Sinds 2019 begeleiden we al verschillende pilootprojecten in Vlaanderen. Via het project ‘Netwerk Mobipunten’ van de Provincie Oost-Vlaanderen werkten we, samen met verschillende partners en 19 gemeenten, mee aan de ontwikkeling van hun eerste mobipunt. Het project ‘Maak een Mobipunt’ van de provincie Vlaams Brabant is een klimaatproject in samenwerking met o.a. Interleuven en acht gemeenten. Ook in het Pajottenland bouwen we mee aan zes kwalitatieve en toegankelijke Hoppinpunten en SOLVA begeleidt samen met Mobipunt vzw verschillende gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen bij hun Hoppin-ontwerpen. Binnen het Europese project (Interreg NWE) eHUBS wisselen we kennis uit met verschillende partners en organiseren we jaarlijks een masterclass en inspiratiesessies.

Opening eerste mobipunt in het project ‘Netwerk Mobipunten’ (mei 2020). Hoppin werd pas later dat jaar gelanceerd.

Hoppin: herkenbaarheid en leesbaarheid

Om combimobiliteit en het gebruik van gedeelde mobiliteit aan te moedigen, is zichtbaarheid belangrijk. Om mobipunten herkenbaar te maken én te dienen als kwaliteitslabel, voerde de Vlaamse overheid ‘Hoppin’ in als merknaam. Mobipunt vzw adviseerde onder meer bij de ontwikkeling van de Huisstijlgids en is ook nu verder betrokken bij de implementatie van Hoppin in Vlaanderen.

Eén van de meest zichtbare elementen, waarop ook alle informatie over het Hoppinpunt en de omgeving ter beschikking wordt gesteld, is de Hoppinzuil. Er zijn analoge en digitale zuilen in verschillende formaten. Voor de analoge zuilen is er een raamcontract via AWV waar gemeenten van kunnen afnemen.